× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

SP ZOZ

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy - Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Informacje o komórce

Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy inny niż psychiatryczny

Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna

Zakres świadczonych usług:

  • Geriatria


Adres

68-384-34-44
Wschowska 3
64-200 Wolsztyn

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1